TO’PLAMIY KORRELLATSIYA NAZARIYASINI MATEMATIK STATISTIKANING BIR MASALASIGA TATBIQI

  A.E. Madrahimov, M.K.Ahmadjonova (Фергана, Узбекистан) |    Завантажити статтю

Maqolada to’plamiy korrelyatsiya nazariyasini qo’llab uchta tasodifiy miqdorlarning korrelyatsion bog’lanish tenglamasida qatnashgan miqdorlar orasidagi bog’liqlikni statistik kriteriya tanlash va chiqarilgan xulosani statistik gipotezani tekshirish yordamida o’rinligini tasdiqlash masalasi o’rganiladi.