ТРАДИЦІЙНІ РИСИ ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ БЕССАРАБСЬКИХ ГАГАУЗІВ КІНЦЯ ХIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

  Алла Долгова (Ізмаїл, Україна) |    Завантажити статтю

Весільна обрядовість і сімейні відносини без перебільшення належать до популярних тем у вітчизняній історичній та етнографічній науці. Особливо цікавим щодо вивчення взаємодії представників різних етносів порубіжних територій є Південь України як своєрідний історико-етнографічний регіон, який визначається мішаним складом населення та його порівняно великою соціальною рухливістю.