РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ

  Єлизавета Яценко (Покровськ, Україна) |    Завантажити статтю

В сучасних умовах глобалізації інформаційні технології (ІТ) посідають значне місце в усіх сферах людської діяльності. Вони надзвичайно швидко перетворилися у важливий стимул розвитку світової економіки, тому що застосовуються у створенні більш ніж половини світового валового продукту. ІТ дали можливість підприємствам та фірмам ефективніше розв’язувати економічні й соціальні проблеми, й відповідно змінювати рівень добробуту населення країни. Актуальність дослідження ролі інформаційних технологій в управлінні економікою обумовлена необхідністю вивчення та систематизації наявних ІТ продуктів, особливостями їх використання в економіці та впровадженням у всі галузі соціально-економічної сфери українського суспільства, підготовкою висококваліфікованих фахівців у галузі комп’ютерних наук, здатних розробляти і застосовувати на практиці інформаційні технології. Вирішення зазначених завдань сприяють підвищенню конкурентоспроможності країни.