ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

  Дарія Соловйова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Нестабільність і динамічність зовнішнього середовища висувають нові вимоги до сучасних промислових підприємств. Зміни внутрішніх і зовнішніх ситуаційних змінних підприємства ведуть до порушення його рівноваги, що провокує зниження ефективності. Гнучкість і адаптивність підприємства є одними з головних чинників підвищення його економічної стійкості.