ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  Євген Маслов (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю

Для інтенсифікації економічного розвитку і підвищення конкурентоспроможності української економіки важливо зараз забезпечити не стільки кількісне зростання макроекономічних показників, скільки створення сприятливих можливостей для використання науково-технічного, виробничого, ресурсного та інтелектуального потенціалу. Це пов'язано з розвитком інноваційної сфери. І тому однією з найбільш актуальних макроекономічних задач стає вивчення проблем інноваційної діяльності підприємства і розробка інструментів стимулювання інноваційної активності як промислових підприємств, так і організацій науково-технічного та науково-освітнього профілю, створення розвиненої інноваційної інфраструктури, що сприяє якісному поліпшенню інноваційних процесів.