НОВІТНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ

  Альона Верещака (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Маркетинг (англ. marketing) – це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів [1]. Стрімкий технологічний розвиток та впровадженням Інтернету у повсякденне життя людей зумовило виникнення нових методів маркетингу. Освоєння цих методів є необхідною складовою для успішної підприємницької діяльності та формування актуальної маркетингової стратегії. Використання нових методів маркетингу надає можливість підприємствам отримати значні переваги над конкурентами, розширити каналів збуту, знизити витрати на рекламу та збільшити прибуток.