РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  Катерина Басова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема високої диференціації в рівні соціально-економічного розвитку регіонів є вкрай актуальною для сучасної України. Вирішення цієї проблеми є складовою частиною державної регіональної політики, головним завданням якої є формування конкурентоспроможної економіки, що забезпечує соціально орієнтований розвиток країни та її регіонів. В економічних дослідженнях проблеми державної регіональної політики розглядаються в різних аспектах, таких як співвідношення рівнів регіональної політики, відмінність об'єктів і суб'єктів регулювання, які використовуються методи та механізми залучення інвестиційних ресурсів, роль регіональних органів влади в реалізації регіональної політики та забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку регіонів, узгодження інтересів регіонів, рішення проблем соціального й економічного розвитку регіонів на основі використання їх конкурентних переваг, врахування регіональних аспектів різних видів політик, взаємодія регіонів в єдиному економічному просторі, диференціація соціального та економічного розвитку регіонів.