ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Марина Чеснова, Анна Шаповалова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Правом інтелектуальної власності захищаються результати інтелектуальної і творчої діяльності людини. Вони стають об'єктами правової охорони за умови їх відповідності вимогам закону. Як і будь-який інший вид власності, інтелектуальна власність часто є об'єктом протиправних дій з боку третіх осіб і відповідно потребує надійної і ефективної правовий захист з боку держави.