ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА ЇХ УРЕГУЛЮВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ.

  Кириченко Юрій (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Історія авторського права нерозривно пов’язана з пошуком і постійним удосконаленням форми управління авторськими правами. Необхідність захисту авторських прав, збору і виплати авторської винагороди вимагало від авторів створення структур, що забезпечували ефективне управління їх правами. Тому вже перші організації з управління авторськими правами, які створювалися за ініціативи авторів, включали в себе зазначені функції, передбачали створення мережі агентів, що забезпечували виконання цих функцій. Ці основні функції органів управління авторськими правами вдосконалювалися та стали основою сучасних організацій колективного управління авторськими правами.