ПІРАТСТВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Мізяк Іван (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Широке використання Інтернету породжує не лише нові можливості, а й низку проблем щодо ефективного захисту та охорони прав інтелектуальної власності. Інформація та її захист одне із головних завдань. Проблема піратства займає сьогодні важливе місце серед злочинів. Представляючи найбільшу загрозу для сфери бізнесу. Дана проблема є показником розвитку країни з боку її комп’ютеризації. Також вона є стимулом для захисту інформації, вдосконаленні комп’ютерних технологій.