ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

  Ліна Леонтьєва, Лі Сян (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Право соціального захисту тісно пов’язане з трудовим правом. Фактично право соціального захисту "виросло" з радянського права соціального забезпечення, котре, у свою чергу, у свій час відокремилося від трудового права.