ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ

  Карпішен Богдан (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні право інтелектуальної власності активно розвивається в Україні та в усьому світі. У зв’язку з активним поширенням інформаційних технологій, все більшого значення набуває авторське право, яке безпосередньо охороняє та регулює відносини, об’єктом яких виступає один із основних елементів інформаційних технологій комп’ютерна програма. Завдяки авторському праву автор комп’ютерної програми наділений майновими та немайновими правами щодо останньої. Однак коли виникає необхідність захисту свого програмного продукту можуть виникати труднощі яким чином і як правильно його захистити від плагіату.