ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

  Юлія Ізотова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Як економічну категорію термін «інновація» в науковий обіг ввів австрійський економіст Й. Шумпетер. У своїй роботі "Теорія економічного розвитку" він вперше розглянув питання "нових комбінацій" змін у розвитку і дав опис інноваційного процесу. Сам термін «інновація» трактувався ним в самому широкому сенсі — як зміну з метою впровадження і використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих, транспортних засобів, ринків і форм організації в промисловості, вважаючи при цьому, що головною функцією інноваційної діяльності є функція управління змінами.