ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  Аліна Гончар (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні питання про стабілізацію економічних відносин і перспективи економічного розвитку українського суспільства вирішується крізь призму ідеї інформаційного суспільства. Формування в Україні інформаційного суспільства, загальне впровадження інновацій і забезпечення відповідних позицій у світовому співтоваристві неможливі без розвитку і вдосконалення відносин у сфері інтелектуальної власності.