АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  Олексій Голіков, Данило Хавжу (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

У статті розглянуто основні принципи трудового права, бо саме трудове право є галуззю, що особливо зацікавлена в інтеграції суспільних наук. Діяльність законодавця в галузі трудового права не може бути плідною без глибокого ознайомлення з предметом регулювання, без вивчення практики дії попередніх правових норм, без усвідомлення наслідків, що настають в разі недосконалості цих норм. Сучасний етап законодавства про працю зумовлює необхідність внесення до них нових змін, спрямованих на покращення умов економічного розвитку країни, регулювання трудових відносин.