ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ

  Леонтьєва Ліна Віталіївна, Борисенко Олександр Анатолійович (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Основні засади діяльності підприємств транспорту визначені Законом України «Про транспорт», де встановлено, що надання транспортних послуг здійснюється на підставі договорів, держав­них контрактів, державного замовлення. Відносини з перевезення автомобільним транспортом регулюються загальними положеннями про договір перевезення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України (далі ГКУ), Законом України «Про автомобільний транспорт», Статутом автомобільного транспорту та пра- вилами здійснення окремих видів перевезень.