ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЯК УМОВА РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

  Валерія Божко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

XXI століття називають часом інтелектуальної та інформаційної економіки, адже все більше уваги приділяють рівню розвитку людських ресурсів, розповсюдженню інформації та створенню нових знань, що забезпечують інноваційний розвиток. Вдосконалення міжнародного ринку товарів і послуг призвело до суттєвого зростання ролі інтелектуальної власності в науково-технічному прогресі як розвинених країн, так і країн, що розвиваються.