Формування АНГЛОМОВНОЇ Професійної Мовленнєвої компетенції В чИТАННі

  Наталя Попова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Питання формування англомовної професійної комунікативної компетенції в курсі вивчення англійської мови в немовному, зокрема юридичному, університеті є актуальним у сучасній методиці викладання. Комунікація в методиці викладання англійської мови як іноземної є наріжним каменем, що намічає орієнтири навчання. Компетентнісна парадигма визначає будову і зміст навчання (T. Dudley-Evans, T. Hutchinson, M. Hewings, С. Фоломкіна, Г. Гринюк, Ф. Бацевич, О. Бігич та ін.). Лінгводидактичні розвідки відзначають, що комунікативність курсу іноземної мови, спрямованість на досягнення іншомовної комунікативної компетенції вимагає активного залучення всіх видів мовленнєвої діяльності (H. D. Brown, R. Lado, Н. Ф. Бориско, В. О. Калінін, О. Я. Коваленко, О. В. Цвєтаєва та ін.).