ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Маріанна Карась (Рівне, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема організації навчання у вищих навчальних закладах залишалася актуальною на всіх етапах розвитку та становлення суспільства. Актуальною вона є і нині, адже привертає увагу сучасних викладачів-практиків та науковців-методистів, зокрема В.М. Нагаєва (розробив теоретичні та методичні засади методики викладання у вищій школі); Я.Я. Болюбаша (розробляв теоретичні основи організації навчального процесу у вищих закладах освіти); та інших дослідників.