ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ЕНЕРГОРИНКУ

  В.П. Калінчик, О.Л. Саблін (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Робота енергетичної галузі в умовах створення енергоринку висуває вимоги до систем обліку та до її рівня автоматизації, точності, надійності та цілісності. Точність та достовірність отриманої інформації в системі визначається засобами інформаційно-вимірювальної техніки та принципами їх використання. До основних характерних показників щодо використання інформаційно-вимірювальної техніки відносять точність, достовірність, одночасність [1,3]. Точність – якість отриманої інформації з вимірювальних приладів обліку електроенергії; Достовірність – автоматизація процесу отримання якісної інформації з вимірювальних приладів обліку електроенергії та їх верифікація; Одночасність – процес синхронності отримання інформація вимірювальними приладами обліку електроенергії в точках обліку. Основною метою вдосконалення системи обліку електричної енергії також вважають саме отримання достовірного балансу виробництва, передачі, розподілу і споживання електричної енергії в межах держави, а також показників якості електричної енергії, що споживається споживачами.