МАТЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІН ОҚЫТУДА КОМПЬЮТЕРЛІК МАТЕМАТИКАЛЫҚ ПРОГРАММАЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

  Айгуль Алдабергенова, Меруерт Смагулова (Талдықорған, Қазақстан) |    Завантажити статтю

Заманауи білім беру жүйесі дамуының жетекші тенденцияларының бірі - математика негіздерін меңгеруді және қолдануды жеңілдететін қолданбалы программаларды, компьютерлік математикалық программаларды (КМП) тиімді пайдалану арқылы инновациялық технологияларды жүзеге асыратын қабілетті мамандар дайындау болып табылады.