РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

  Олена Борзик, Світлана Зубахіна (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю

Пріоритетним напрямом реформування системи початкової освіти є оновлення змісту освіти, адже сучасна школа має забезпечувати учнів знаннями, вміннями та навичками необхідними для життя.