ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЯК КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

  Катерина Мілова (Дніпро, Україна)  |    Завантажити статтю

Актуальність дослідження. До професійної підготовки майбутніх фахівців життя висуває нові вимоги, серед яких: формування професійно-особистісних якостей як компоненту професіоналізму з широкого кола питань; розвиток творчого потенціалу студентів; формування умінь вирішувати професійні проблеми; виховання культури професійного спілкування; уміння бути конкурентоспроможним. Вивчення організаційно-педагогічних умов формування професійно-особистісних якостей у майбутніх фахівців як компоненту професіоналізму під час навчального процесу наразі залишається поза увагою науковців.