ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Герман Мамедов (Краматорськ, Україна) |    Завантажити статтю

Важко переоцінити значення іноземних мов в наш час. Однією з найпопулярніших через визнання міжнародною, є англійська мова. З кожним днем вона все більше впроваджується в різні види діяльності. Так і в медицину досить не просту галузь знань, впроваджується цей « мовний гігант». Сучасний фахівець повинен володіти англійською мовою для досягнення успіху, як у кар'єрі, так і для використання у повсякденному житті. Згідно з Державним освітнім стандартом на уроках англійської мови студенти знайомляться з необхідною професійною лексикою, читають тексти, що містять спеціальну лексику, розвивають діалогічну і монологічну мову. Дисципліна "Іноземна мова" займає важливе місце в системі як вищої, так і середньої професійної освіти. В ході вивчення даної дисципліни студенти формують навички та вміння користування чужої мови, як засіб спілкування, отримання необхідної інформації з різних галузей знань, наприклад з медицини.