ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

  Олена Полупан ( Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Безсумнівно одним із вагомих факторів соціально-економічного прогресу країни є забезпечення охорони прав інтелектуальної власності. Тому важливо оцінювати реальний стан української законодавчої бази в цьому питанні, а головне, дотримання та виконання цих законів.