ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Анна Коскіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Україна з давніх часів славилась і славиться своїм потужним творчим потенціалом. Багато визначних вчених, композиторів і музикантів, винахідників, літераторів та художників народилися і творили саме тут. Результати їх творчості є предметами правової охорони. Певні суспільні відносини, що виникають у зв’язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право. Авторське право можна розглядати в об’єктивному та суб’єктивному значенні. В об’єктивному – це самостійний інститут права інтелектуальної власності, що регулює відносини, пов’язані зі створенням, використанням та охороною творів літератури, науки та мистецтва. В суб’єктивному – це особисті (немайнові) та майнові права автора у зв’язку зі створенням ним твору.