МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

  Ірина Станкевич, Карина Лавриненко (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні, в умовах розвитку та формування інформаційної економіки, економіки знань тощо, що відбувається в умовах жорстокої конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг, управління діяльністю освітніми організаціями має ґрунтуватись не лише на засадах загальної теорії менеджменту, а й на сучасних підходах до управління організаціями [1, с. 48].Ці підходи мають забезпечувати можливість комплексного дослідження, виявлення та задоволення індивідуальних вимог та потреб споживачів (особистостей) з огляду їхніх покликань, інтересів і здібностей більш ефективним порівняно з іншими вишами способом, що забезпечить підвищення рівня конкурентоспроможності самої освітньої організації та сталість розвитку суспільства в цілому, що відповідно обумовлює актуальність досліджень у даній площині.