АКТИВІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  Олена Орленко, (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

У світовому масштабі туристична сфера займає сьогодні одне з провідних місць серед галузей зовнішньоекономічної орієнтації. Вона активно сприяє налагодженню культурних, ділових та торгово-економічних зв'язків між державами. Експортуючи рекреаційно-туристичні ресурси, держави, які мають розвинену туристичну галузь, істотно збільшують надходження у свої економіки іноземної валюти, сприяють створенню нових робочих місць в готельно-ресторанній сфері та зростанню доходів власних бюджетів. Сприяючи збільшенню робочих місць, туристична галузь забезпечує зниження соціальної напруги в суспільстві, яка викликана безробіттям. Створення тут одного робочого місця є у 20 разів дешевшим, ніж у промисловому комплексі.