ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

  Олександр Коломієць (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Головними економічними суб’єктами ринкових відносин виступають держава, підприємства та домогосподарства. Сучасний ринок - це явище досить глибоке, комплексне та являє собою систему ринків, серед яких важлива роль належить фінансовому ринку, бо грошові ресурси постійно переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів. Становлення й подальший розвиток ринкової економіки зумовлюють необхідність формування основної ланки фінансового ринку країни - страхового ринку, який частіше за все визначається як особлива сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу, встановлюється ціна на даний товар (страховий захист). Відносини в сфері страхування є важливим сегментом ринку фінансових послуг, а відтак потребують відповідного економічного та адміністративного (регулятивного) забезпечення на довгострокову перспективу. Завдяки своїй високій соціально-економічної значущості, страхування повинне бути об’єктом пильної уваги нашої держави. І для здійснення цих дій у сфері страхування необхідні достатні теоретичні дослідження.