Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря У МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ

  Роман Лемішко, Олександр Непша (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами по Запорізькій області у 2017 році склали 180,9 тис. тон. В структурі викидів забруднюючих речовин основну частину складають діоксид та інші сполуки сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (табл.1).