УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ РИЗИКОМ ПРИ ДОСЯГНЕННІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  Кирило Журавель (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Ціллю системи (підсистеми) управління господарським ризиком на підприємстві залізничного транспорту є оптимізація результатів його господарської діяльності в умовах дії зовнішніх і внутрішніх загроз, дослідження перспектив розвитку галузі на основі забезпечення системного підходу до прийняття управлінських рішень.