Питання мотиваційної діяльності до навчання та саморозвитку студентів

  Мар’яна Омелько (Могилів-Подільський, Україна) |    Завантажити статтю

Розуміння психологами і педагогами необхідності використання мотиваційних технологій в процесі навчальної діяльності та саморозвитку студентів останніми роками значно збільшилося. Висока позитивна мотивація може виступати як фактор, що компенсує здібності у разі їх недостатньо високих показників; однак в зворотному напрямку цей фактор не спрацьовує – ніякий високий рівень здібностей не може компенсувати відсутність мотиву до навчання чи слабкий ступінь мотивації і не може привести до значних успіхів в навчанні.