ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ»

  Артем Ігнатєнков, Неоніла Крихтіна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні дослідники по-різному тлумачать лояльність у цілому і лояльність персоналу зокрема. Лояльний у словнику Даля [1] тлумачиться як «доступний», «милосердний», «людяний», «людинолюбний», «привітний», «благородний і правдивий», «доброзичливий». Енциклопедія Брокгауза [2] додає до попередньо сказаного законність, вірність обов’язку, принципові, а словник російської мови С. І. Ожегова і Н. Ю. Шведової [3] означує поняттям «лояльний» людину, яка тримається формально в межах законності, у межах доброзичливо-нейтрального ставлення до чогось, до когось. В енциклопедичних словниках це поняття пов’язується, як правило, з виконанням законів, розпоряджень і вимог органів влади і коректністю, відмовою від будь-яких неналежних і недоброзичливих дій. Походить слово із французької мови, де loyal означає «вірний».