ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  Кирило Журавель (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах ринкової економіки важливою задачею підприємств та галузей є розробка та використання системи економічної безпеки. Економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного використання ресурсів для ліквідації загроз та забезпечення стійкого функціонування підприємства в теперішній та майбутній час [1]. Діяльність кожного підприємства неможлива без виникнення ризикових ситуацій. Сутність економічного ризику полягає в тому, що суб’єкт, який виконує ту чи іншу операцію не знає її результатів, але уявляє собі ймовірність кожного з можливих наслідків.