СТАН БІОСФЕРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

  Ніна Вовк (Ірпінь, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасне людство займає непросту позицію в біосфері. З одного боку, людина завжди є частиною конкретної екосистеми і зв’язана багатьма біологічними каналами з природними середовищем, а з іншого — людство широко реалізує небіологічні функції: формується соціальне середовище зі своїми законами розвитку, виникає культура та етичні критерії діяльності людей, у результаті праці та використання знарядь праці виникає велика кількість технічних об’єктів, які безумовно чужі природній біосфері.