КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Інна Романюк (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасній педагогічній науці існує недостатня кількість діагностичних та навчальних методик, які б дозволили оцінити рівень сформованості комунікативних навичок та побудувати систему їхнього формування у дітей, які виховуються у дитячих будинках. Описані окремі методичні прийоми, спрямовані не стільки на удосконалення комунікативних навичок, скільки на розвиток мовлення у цілому. Проблема розвитку діалогічного мовлення дітей залишається однією з актуальних у теорії та практиці логопедії, оскільки мова, будучи засобом спілкування і знаряддям мислення, виникає і розвивається в процесі спілкування.