ЗМІШАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ

  Тетяна Жиленко, Наталія Мартинова, Кирило Балаценко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Пріоритетні зміни у системі освіти призвели до переходу на новий рівень: випускник технічного вузу повинен бути адаптований до застосування технологічних інновацій на виробництві, висококваліфікованим, конкурентоспроможним на світовому ринку праці. Тому сьогодні основною метою університету є формування вміння швидко вчитися і адаптуватися у нових інформаційних умовах, що постійно змінюються. Студент може цілеспрямовано діяти під час вирішення завдання лише у випадку активної навчальної діяльності, результатом якої є набуття знань, умінь і навичок. До того ж креслення поверхонь другого порядку під час вивчення аналітичної геометрії і подальшого застосування перерізів поверхонь під час розв’язання кратних і поверхневих інтегралів у математичному аналізі вимагає від студента активного продуктивного пошуку.