ВПЛИВ УЧЕННЯ ПРО ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЗКУ РОЯ БАУМАЙСТЕРА І ЙОГО ПОСЛІДОВНИКІВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

  Дар’я Тимошенко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Досліження людського мозку та його властивостей завжди цікавило представників різних галузей знань: медицини, соціології, психології, психіатрії. Останнім часом мозок людини дедалі частіше ототожнюють з м’язом. Засновником такої тенденції є соціальний психолог доктор наук Рой Баумайстер, який зробив справжню революцію в уявленні про мозок і його можливості. Він виявив причини таких банальних проблем, як відчуття виснаження, після ретельного озайомлення зі складним завданням, а також так звані «нічні зриви» людей, що дотримуються дієти. Іншими словами, учений намагався зрозуміти, як і чому наші воля й розум раптом стрімко слабшають, увага людини втрачається або зосереджується на чомусь неважливому, другорядному, замість того, щоб концентруватися на головному. Помічено, що тенденція до так званого «психологічного відволікання» є однією з основних характеристик сучасного суспільства. Тому для майбутнього медика як для фахівця, від уваги якого залежить здоров’я й навіть життя пацієнтів, важливо розуміти особливості мозкової діяльності людини.