ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВУВАННЯ АНАЕРОБНИХ ВОДЕНСИНТЕЗУВАЛЬНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ на ТВЕРДИХ ХАРЧОВИХ ВІДХОДАХ

  Юлія Полозюк, Віта Ліновицька, Олексій Дуган (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Вичерпання викопних джерел енергії, розвиток парникового ефекту і загроза незворотного забруднення навколишнього середовища спонукають до постійних пошуків альтернативних джерел енергії. Таким екологічно безпечним для довкілля поновлюваним носієм енергії є молекулярний водень.