ЗМІСТ ТА ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ДОГОВОРІВ

  Аббос Егамбердієв (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

На етапі переходу України до ринкових відносин, бурхливого розвитку підприємництва, відкриття великої кількості приватних фірм, зросла роль транспорту для задоволення тих чи інших людських потреб. Під поняттям перевезення розуміється залізничне, повітряне, річкове і автомобільне перевезення.