ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКРУТСТВО

  О.О. Сиргій (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Законодавство про банкрутство дуже динамічно розвивається в усіх країнах, а особливо в тих випадках, коли в економіці відбуваються системні зміни. Завдяки тривалим економічним перетворенням і переходу до ринкової економіки в Україні було створено правовий механізм, який дозволяє узгоджувати інтереси боржника та його кредиторів, сприяючи розвитку вітчизняної економіки. Однак цей механізм на теперішній час не є досконалим, оскільки має безліч прогалин та потребує подальшого реформування.