РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА НАДРА

  Анна Грінченко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Однією з ключових проблем у сфері надрокористування є право власності на надра, оскільки як в самій Конституції України, так і на «підконституційному» законодавчому рівні немає чіткого визначення поняття «право власності Українського народу» з викладенням обсягу та змісту цього права, способу і порядку, в яких воно здійснюється, тобто фактично відсутні механізми реалізації права власності Українського народу. Натомість існує підміна цих механізмів неконтрольованим з боку суспільства управлінням природними ресурсами від імені Українського народу, яке здійснюють органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, що, своєю чергою, призводить до масштабних негативних наслідків, весь тягар яких у кінцевому підсумку покладається на той самий Український народ.