ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩИЙ ШКОЛІ

  Лариса Юрченко (Кременчук, Україна) |    Завантажити статтю

Гострим місцем у теорії й практиці освіти є зміст, принципи й методи навчання. Сьогодні вже саме життя вимагає розробки і впровадження диференційованого змісту освіти, активних прийомів, форм і методів навчання. Сказане повною мірою стосується проблемного навчання, основна мета якого, як відомо, полягає в забезпеченні активного ставлення студентів до оволодіння знаннями, інтенсивного розвитку самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей.