МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Олена Шевчук, Ірина Ковальчук (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогодні особливо гостро постає необхідність вирішення комплексу проблем, пов’язаних із визнанням ролі інвестицій підприємства, в сучасних умовах великого значення набуває процес управління інвестиціями підприємства, що визначає збільшення уваги до інформаційного забезпечення керівництва відповідними даними про інвестиції. Таку інформацію повинна надати, насамперед, система бухгалтерського обліку, що покликана виявляти й систематизувати дані про всі аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства. Виникає об’єктивна потреба запровадження системи внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями, створення умов, що забезпечать можливість її ефективного функціонування, оскільки запровадження – це ще не гарантія результативної реалізації внутрішнього контролю. Позитивним результатом вмілої організації внутрішнього контролю буде раціональне функціонування підприємства та отримання ефективних результатів діяльності.