ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Досвід впровадження в навчальний процес педагогічних програмних засоінноваційних технологій показав, що для успішної реалізації концепції інформатизації освітньої галузі, зокрема системи загальної освіти, необхідне забезпечення навчальних закладів разом з апаратними засобами також і педагогічними програмними засобами, розробленими відповідно до чинних програм вивчення навчальних предметів у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.