ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ

  Ігор Старосельський (Кременчук, Україна) |    Завантажити статтю

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів модернізації освіти в Україні є створення якісно нової освіти – школи життєтворчості й самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися впродовж усього життя. У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що одним із основних аспектів реформування освіти є впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і науково-методичних досягнень. Одним із стратегічних завдань розвитку педагогічної науки, є створення умов для використання комп’ютерних технологій у навчально-пізнавальній діяльності. Від цього залежить успішність розв’язання комплексу проблем модернізації та інформатизації навчання у вищих навчальних закладах.