ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

  Людмила Романович (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Управлінсько-господарська діяльність України залежить від ефективності функціонування сфер, а також успішного забезпечення процесу виробництва та управління основними засобами на підприємствах – виробниках сільськогосподарської продукції. На сьогоднішній день проблема формування, управління та раціонального використання основних засобів на підприємствах в сучасних умовах є досить актуальною, тому що недостатньо теорії та практики щодо розгляду питань побудови організації обліку та управління основними засобами на підприємстві, а саме застаріла матеріально-технічна база, не раціональне використання, не якісний контроль призводить до зниження рівня виробництва.