ІННОВАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  Г. В. Разгоняєв (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Інноваційний розвиток ринку праці передбачає необхідність урахування демографічних, економічних, інституційних, соціальних передумов, реалізація яких стимулюючим або дестимулюючим чином впливає на збільшення інноваційного вмісту зайнятості. Формування інноваційної моделі зайнятості характеризується трансформацією соціально-економічної сутності праці, еволюцією соціально-трудових відносин, форм зайнятості, тощо. Посилення процесу технологізації суспільства на основі використання комунікаційних систем сприяє розвитку сучасних форм зайнятості.