УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ПОСТАЧАННІ ТА ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Надія Передерієнко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Необхідною умовою функціонування поліграфічного підприємства в умовах ринкових відносин для забезпечення його фінансової рівноваги є отримання прибутку, прогнозування загроз і нейтралізації можливих ризиків. Як економічна категорія ризик означає ймовірність виникнення непередбачуваних втрат в ситуації невизначеності умов фінансово-господарської діяльності.