ПІДХОДИ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СУТНІСТЬ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ

  Богдан Курчій, Наталія Ільченко (Ірпінь, Україна) |    Завантажити статтю

Головними тенденціями у суспільстві та економіці стають вимоги до навчання, які можуть бути підсумовані як "вміння чи компетенції 21-го століття". Завданням вищої освіти сьогодні є підготовка фахівця, здатного навчитися генерувати, обробляти і сортувати складну інформацію; систематично і критично мислити; приймати рішення; зважувати різні форми теорій і доказів; давати відповіді на різноманітні питання; бути адаптованим та гнучким до нової інформації; бути творчим; ідентифікувати та вирішувати реальні проблеми життя.